SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
OPĆINA BAŠKA

37.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba u sportu na području Općine Baška
za 2012. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2012. godinu i to kako slijedi:

. sufinanciranje rada S.D. »Vihor« Baška 80.000,00

. sufinanciranje rada NK »Vihor« 110.000,00

. sufinanciranje rada SRD »Škrpina« Baška 5.000,00

. sufinanciranje rada LD »Kamenjarka« Baška 10.000,00

. Moto klub »Krk 2.000,00

. NK »Krk« 2.000,00

. KK »Krk« 2.000,00

. JK »Krk« 22.800,00

. sportske stipendije 16.500,00

. ostale tekuće donacije u sportu 11.135,42

U K U P N O 261.435,42

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-13

Baška, 15. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr