SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
OPĆINA BAŠKA

36.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2012. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2012. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za stanovnike Općine Baška 18.000,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 342.682,16

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 9.948,00

. pomoć za podmirenje troškova uređenja prostorija u kojima je radila turistička ambulanta i popravak opreme 10.000,00

. sufinanciranje nabave opreme za Thalassotherapiju Opatija 46.405,33

. ostale zdravstvene i veterinarske usluge 35.000,00

. sufinanciranje uređenja skloništa za životinje u Omišlju 9.181,03

. stalna mjesečna novčana pomoć 76.000,00

. jednokratna novčana pomoć 155.500,00

. sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću 9.600,00

. sufinanciranje troškova stanovanja 30.000,00

. sufinanciranje školske marende 2.660,00

. sufinanciranje nabave udžbenika 35.000,00

. novčana pomoć za studiranje 5.000,00

. pomoć u prigodi blagdana (novčana i namirnice) 24.000,00

. ostale pomoći i donacije 15.000,00

U K U P N O: 823.976,52

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-12

Baška, 15. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik

Mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr