SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
OPĆINA BAŠKA

35.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2012. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2012. godinu:

. sufinanciranje rada KD »Šoto 60.000,00

. sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 2.000,00

. sufinanciranje rada Društva Sinjali 30.000,00

. mala škola glagoljice 5.000,00

. sufinanciranje tiskanja knjiga 5.000,00

. zaštita kulturne baštine - projekt i radovi

uređenja trga »Funtana« u Ul. V. Nazora 151.660,00

. zaštita kulturne baštine - Zavičajni muzej 50.287,50

. zaštita kulturne baštine - sv. Marko 5.650,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Lucija 70.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Nikola 70.000,00

. sufinanciranje festivala folklora otoka Krka 83.504,30

. sufinanciranje uređenja biciklističkih staza 11.615,90

. organizacija ostalih kulturnih događanja 407.065,00

Ukupno: 951.782,70

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2012. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. financiranje rada dječjeg vrtića 1,453.315,45

. nabave opreme za dječji vrtić 1.104,15

. financiranje izbornih programa (uključujući i drugi izborni jezik) 135.600,00

. sufinanciranje rada voditelja 11.712,00

. sufinanciranje školske marende, izleta, ekskurzije, posjeta kazalištu 61.700,00

. sufinanciranje nabave knjiga 8.000,00

. sufinanciranje glazbene nastave 11.100,00

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 16.714,00

. stipendije (nadareni učenici, deficitarna zanimanja, studenti) 193.950,00

. sufinanciranje školarine 7.951,86

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 16.000,00

Ukupno: 1,917.147,46

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-11

Baška, 15. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr