SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
OPĆINA BAŠKA

33.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općina Baška u 2012. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općina Baška u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planira se u vrijednosti od 3.347.162,13 kuna, i to kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Financiranje gradnje iz prethodnog stavka planirano je iz sljedećih izvora:

. Komunalni doprinos 1,268.622,71 kn

. Naknada za konc. odobrenja 208.230,71 kn

. Donacije i pomoći 692.835,25 kn

. Ostali proračunski prihodi 1,177.473,46 kn.

Članak 2.

Članak 4. briše se.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-9

Baška, 15. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med., v.r.

 

I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa g  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr