SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
OPĆINA BAŠKA

32.

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« 153/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općina Baška u 2012. godini

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje komunalnih vodnih građevina za opskrbu pitkom vodom i pročišćavanje otpadnih voda planira se u vrijednosti od 955.584,75 kuna, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Financiranje gradnje iz prethodnog stavka planirano je iz sljedećih izvora:

. Komunalni doprinos 441.412,07 kn

. HBOR 247.453,38 kn

. Naknada za konc. odobrenja 215.249,59 kn

. Ostali proračunski prihodi 51.469,71 kn.«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-19

Baška, 15. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med., v.r.

 

I. Izmjene i dopune Plana gradnje komuna  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=809&mjesto=10007&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr