SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
GRAD VRBOVSKO

31.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 35/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 10. Zakona o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98 i 50/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 15. studenoga 1012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. iza posljednjeg podstavka Odluke o osnivanju vlastitog pogona (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/09) umjesto točke stavlja se zarez i dodaje novi podstavak koji glasi:

» - upravlja grobljima na području Mjesnih odbora: Gomirje, Jadrč-Osojnik, Lukovdol, Ljubošina, Moravice, Plemenitaš i Severin na Kupi.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/12-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 15. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr