SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
GRAD DELNICE
47

46.

Temeljem članka 4. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 53. stavka 2. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 11. listopada 2004. godine donosi

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna
Grada Delnica za 2004. godinu

Članak 1.

Druge izmjene i dopuna Proračuna Grada Delnica za 2004. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) IZDACI RAZVRSTANI PREMA ODSJECIMA:

1. Odsjek za lokalnu samoupravu, opću upravu, protokol Grada i javne potrebe

2. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo

3. Odsjek za komunalni sustav, imovinu Grada, urbanizam i ekologiju

Članak 2.

Prihodi u iznosu od 26.776.000 kuna i izdaci u iznosu 26.776.000 raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i izdataka.

Članak 3.

Izdaci u Proračunu u iznosu od 26.776.000 raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/26

Ur. broj: 2112-01-04-05

Delnice, 11. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr