SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 44. Subota, 10. studenog 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from Cabar 5658..5658

53.

Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 18. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 29. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o sklapanju prijateljstva Općine Molve
i Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Općina Molve i Grad Novi Vinodolski uspostavit će i razvijati međusobnu suradnju u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, sportu i drugim područjima, te razvijati posebne prijateljske odnose.

O uspostavljanju suradnje i posebnih prijateljskih odnosa Općine Molve i Grada Novog Vinodolskog potpisat će se Sporazum o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Općine Molve i Grada Novog Vinodolskog i Povelja prijateljstva.

Članak 2.

Sporazum i Povelju prijateljstva Općine Molve i Grada Novog Vinodolskog potpisat će općinski načelnik Općine Molve Stjepan Fosić i gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl.ing., a povodom obilježavanja Dana Grada Novog Vinodolskog - 6. siječnja 2013. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/12-50/04

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 5. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=807&mjesto=51250&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr