SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 44. Subota, 10. studenog 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from Cabar 5658..5658

52.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 29. sjednici održanoj 5. studenog 2012. godine donosi

ODLUKU
o Izmjenama Odluke o izradi I. Izmjena
i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Odluka) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/12) u članku 2. mijenja se druga rečenica koja sada glasi:

»Nadalje uočeni su određeni nedostaci u određivanjima mogućnosti rekonstrukcija postojećih građevina i izgradnje (rekonstrukcije) ostataka građevina (ruševina), odredbama o dozvoljenoj izgrađenosti na području NA11 naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1. na kartografskom prikazu 4.1. »Građevinska područja« u mj. 1:5000)za izgrađene stambene građevine sa poslovnim prostorom, u odredbama koje se odnose na instaliranje sastava za zagrijavanje vode i samostojećih fotonaposnih sustava i potreba određivanja uvjeta gradnje garaža na zasebnim parcelama.«

Članak 2.

U članku 5. Odluke mijenja se alineja 3. koja sada glasi:

»- izmjene odredbi o mogućnosti rekonstrukcije postojećih građevina i izgradnje (rekonstrukcije) ostataka građevina (ruševina), izmjene odredbi o dozvoljenoj izgrađenosti na području NA11 naselja Novi Vinodolski za izgrađene stambene građevine sa poslovnim prostorom, planiranje mogućnosti izgradnje garaža na zasebnim parcelama što će omogućiti rješavanje površina za parkiranje kod objekata kod kojih nije moguća dodatna izgradnja pomoćnog objekta na parceli.«

Članak 3.

Odluka o Izmjenama Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 5. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=807&mjesto=51250&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr