SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 44. Subota, 10. studenog 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from Cabar 5658..5658

48.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 6/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 73/08 i 25/12) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 29. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2012. donijelo je

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 1. 1. - 30. 6. 2012. GODINU

 

Članak 1.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 1. 1. - 30. 6. 2012. godine sastoji se od:

Članak 2.

Polugodišnji obračun Proračuna sadržava opći, posebni dio, izvršenje Plana razvojnih projekata i posebni dio proračuna po izvorima financiranja. Opći dio proračuna sadrži ukupnu svotu ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Prihodi i rashodi u Posebnom i Programskom dijelu Izvješća raspoređeni su po korisnicima i nosiocima te namjenama i programima kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

II. POSEBNI I PROGRAMSKI DIO

Članak 4.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski stupa na snagu osmog dana od objave.

Članak 5.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 5. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Prorač  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=807&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr