SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

35.

Na temelju članka 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 18. listopada 2012. godine donijelo je

CJENIK GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

I.

Početnu cijenu građevinskog zemljišta čini umnožak prosječne tržišne cijene građevinskog zemljišta u pojedinom naselju i koeficijenata utvrđenih u članku 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj.

Prosječna tržišna cijena građevinskog zemljišta utvrđuje se temeljem podataka sudskog vještaka i iznosi: - u naselju Omišalj 40 eur/m2, - u naselju Njivice 80 eur/m2.

Početna cijena iz stavka 1. ovog Cjenika iznosi:

POČETNA CIJENA (EUR)

NASELJE

ZONA

parcela s pogledom na more

parcela bez pogleda na more

OMIŠALJ

Uz nastavak ulice Veli kijec
(zona NA4)

76,00

63,00

Uz cestu zona -Bjanižov do naselja Pušća (zona NA3)

57,00

48,00

Poslovna zona Pušća
(zona I2)

-

35,00

Lokvica (zona A2)

-

40,00

NJIVICE

Uz ulicu Mate Balote (S2)

-

106,00

Uz ulicu V. Nazora (M1-6)

139,00

116,00

zona Peharček (M1-1)

119,00

Početna cijena zemljišta potrebnog za formiranje okućnice iznosi 60% cijene utvrđene ovim Cjenikom.

II.

Ovaj Cjenik objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-06-12-01-4

Omišalj, 18. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr