SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 42. Četvrtak, 25. listopada 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

33.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/ 01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/8 i 25/12), članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 18. listopada 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o općinskim porezima

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 3/03, 33/03 i 5/05), članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, sukladno Suglasnosti Ministra financija (»Narodne novine« broj 79/01) obavljat će poslove u vezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe ovih poreza:

- poreza na potrošnju,

- poreza na tvrtku ili naziv,

- poreza na korištenje javnih površina.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-06-12-01-5

Omišalj, 18. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr