SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 42. Četvrtak, 25. listopada 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

119.

Na temelju članka 3., a u vezi s člankom 2. podstavkom 5. Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 6/11), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 34. sjednici od 25. listopada 2012. godine donijela

ODLUKU
O RASPOREDU SREDSTAVA OSTVARENIH
OD PRODAJE I ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE
HRVATSKE NA PODRUČJU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstava ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske koja su prihod Proračuna Primorsko- goranske županije.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od 30.230.33 kuna raspoređuju se Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu za nabavu malčera sa sakupljačem usitnjene mase.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-32

Rijeka, 25. listopada 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=805&mjesto=00001&odluka=119
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr