SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
OPĆINA ČAVLE
24

24.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 28. listopada 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visina i uvjeti za plaćanje spomeničke rente na poslovne prostore u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline u Općini Čavle (u daljnjem tekstu: Općina) i to:

- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline na području Općine u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavlja gospodarska djelatnost,

- područja zona Općine za određivanje visine spomeničke rente,

- obveznici plaćanja spomeničke rente,

- visina i način plaćanja spomeničke rente,

- rokovi za plaćanje spomeničke rente.

II. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

Članak 2.

Na području Općine plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u građevinama kojima je rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske utvrđeno svojstvo nepokretnog kulturnog dobra (ili su preventivno zaštićeni), i to:

1. Čebuharova kuća u Čavlima, Čavle 206

2. Tradicijska kamena kuća u Čavlima, Čavle 203

3. Tradicijska kamena kuća u Čavlima, vl. J. Samsa´

Članak 3.

Spomenička renta plaća se i za obavljanje gospodarske djelatnosti na području za koje je rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske utvrđeno svojstvo kulturno-povijesne cjeline, i to:

1. Kompleks Kaštela Grobnik u Gradu Grobniku

2. Ladanjski kompleks »Majer« u Podčudniću

III. PODRUČJA ZONA

Članak 4.

Na području Općine utvrđuje se jedna zona za određivanje visine spomeničke rente.

Popis građevina koje se nalaze na području Općine iskazan je u prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke.

IV. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline iz članka 2. i 3. ove Odluke.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su plaćanja spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu zasebno.

Članak 6.

Obveznik plaćanja spomeničke rente iz članka 5. ove Odluke dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čavle, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koje se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

V. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 7.

Osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 8.

Visina spomeničke rente iznosi mjesečno 3,00 kune po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

VI. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 9.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu u korist Proračuna Općine Čavle, prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Upravni odjel Općine Čavle, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Ako tijekom kalendarske godine fizička ili pravna osoba počne ili prestane obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj se djelatnost obavljala.

Ako tijekom godine neka građevina ili dio Općine dobije ili izgubi svojstvo kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline, obveznik spomeničke rente u obvezi je platiti spomeničku rentu za razdoblje godine u kojem je obavljao djelatnost u kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 10.

Rješenje o ovrsi radi naplate duga spomeničke rente donosi Upravni odjel Općine u postupku i na način određen Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/8

Ur. broj: 2170-03-04-01-9

Čavle, 28. listopada 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Damir Stilinović, dipl. ing. str., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=104&mjesto=10008&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr