SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
OPĆINA ČAVLE
24

22.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/ 01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 28. listopada 2004. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2004. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu 5.215.000 kn.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1, koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2002. do 2005. godine (»Službene novine« PGŽ broj 7/02).

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/8

Ur. broj: 2170-03-04-01-7

Čavle, 28. listopada 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Stilinović, dipl. ing. v. r.

TABELA 1.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za 2004. godinu

- u kn -


I. IZVORI SREDSTAVA PROGRAM


1. Komunalni doprinos 500.000

2. Prijenos sredstava iz 2003. 2.667.000

3. Sredstva proračuna 2.048.000

UKUPNI PRIHODI: 5.215.000


II. NAMJENA SREDSTAVA PROGRAM 0č.


1. Javne površine: 303.000 6

- park Krenovac 200.000

- park Ravan 49.000

- cestovni otoci Čavle 34.000

- zelena površina Boki 10.000

- zelena površina Bajta 10.000

2. Nerazvrstane ceste: 3.600.000 69

- donja cesta 1.500.000

- cesta Mavrinci NN 500.000

- odvodnja oborinskih voda

(donja cesta, Cipica, Bajci, Krenovac) 100.000

- cesta RZ Soboli 500.000

3. Javna rasvjeta: 212.000 4

- JR Krenovac 37.000

- JR Mavrinci 85.000

- JR TS Čavle 3 (donja cesta) 80.000

- JR ostalo 10.000

4. Groblja: 1.100.000 21

- Cernik 800.000

- Grobnik 300.000


UKUPNI RASHODI: 5.215.000 100 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=104&mjesto=10008&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr