SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
OPĆINA ČAVLE

39.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 4. listopada 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
na području Općine Čavle

Članak 1

U Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 11) u članku 7. iza riječi »hrvatskim državljanima« dodaju se riječi »i stranim državljanima s privremenim ili stalnim boravkom u Općini Čavle«.

Članak 2

Ove Izmjene i dopune Odluke primjenjuju se danom stupanja na snagu.

Članak 3

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-03-12-01-07

Čavle, 4. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=802&mjesto=10008&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr