SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
OPĆINA ČAVLE

37.

Na temelju odredbe stavka 4. članaka 42 Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11) i članka 9., stavka 1., stavka 3. i stavka 4. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 45/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 4. listopada 2012. godine, donosi

ODLUKU
o potpunom oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa

I.

Sukladno odredbi stavka 4. članaka 42 Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11) i članka 9., stavka 1., stavka 3. i stavka 4. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 45/09), investitor Primorsko-goranska županija, Rijeka, Adamićeva 10, u potpunosti se oslobađa od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju infrastrukturnih građevina, proširenje i uređenje postojećeg parkirališta i dijela prometnice - Faza 1, 2, 3, 4 i 5, a sve sukladno Glavnom građevinskom projektu AG Projekt d.o.o. od siječnja 2012., oznake CP-1, površine 24.358,00 m2.

II.

Sukladno članku 5., stavku 3. i članku 6. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle visina komunalnog doprinosa iznosi 974.320,00 kuna.

III.

Nalaže se Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle da izda Rješenje o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa shodno odredbi članka 9., stavka 1. i stavka 4. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-03-12-01-08

Čavle, 4. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=802&mjesto=10008&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr