SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
OPĆINA ČAVLE

35.

Na temelju članka 4. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88) te odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 4. listopada 2011. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjeni granica naselja na području općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o izmjenama granica naselja na području Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 35/11) u članku 3. stavku 1. mijenjaju se podstavci 3, 4, 7, 8, 11, 16, 21 na način da isti glase:

Granica naselja između naselja Grobnik i naselja Zastenice korigira se, tako da započinje u tromeđi naselja Grobnik, Ilovik i Zastenice, ide jugoistočno granicama katastarskih čestica 6690, 7368, 7364, 7124, 7126/1, 7126/2, 7137, 7148, 7163, 7162, 7228/1-dio, 7212, 7214, 7228/1-dio, 7331/ 1-dio, 2999/1-dio, 2920, 2919, 2918, 2915, 2917, 2999/1- dio, 2914, 2912, 2911, 2902, 2900, 2897, 2894, 2999/1-dio, 2816, 2814, 2999/1-dio, 2820, 2822, 2999/1-dio, 2823, 2999/ 1-dio, 2830, 2999/1-dio, 2832, 2999/1-dio, 2837, 2999/1-dio, 2852/2, 7339/3, u k.o. Grobnik, gdje granica završava na tromeđi naselja Grobnik, Zastenice i Podrvanj.

Granica naselja između naselja Grobnik i naselja Podrvanj korigira se, tako da započinje u tromeđi naselja Grobnik, Podrvanj i Zastenice, ide južno granicama katastarskih čestica 7339/3, 3783/12, 3783/1, 3366, 3372, 3783/ 1, 3376, 3382, 3383, 3783/1, u k.o. Grobnik. Granica nastavlja južno granicom katastarskih općina Grobnik i Podrvanj, granicom katastarske čestice 3783/1, u k.o. Grobnik, gdje granica završava na tromeđi naselja Grobnik, Buzdohanj i Podrvanj.

Granica naselja između naselja Podrvanj i naselja Zastenice korigira se, tako da započinje u tromeđi naselja Grobnik, Podrvanj i Zastenice, ide sjeveroistočno granicama katastarskih čestica 3783/13, 2850/1, 2845/1, 2843/1, 2840/ 1, 1879/1, 7338/1-dio, 1713, 1700, u k.o. Grobnik, gdje granica završava na tromeđi naselja Podčudnič, Zastenice i Podrvanj.

Granica naselja između naselja Podčudnič i naselja Zastenice korigira se, tako da započinje u tromeđi naselja Podčudnič, Podrvanj i Zastenice, ide sjeveroistočno granicama katastarskih čestica 1715, 1716, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 7309/5-dio, u k.o. Grobnik, nastavlja sjeveroistočno granicama katastarskih čestica 1965/1-dio, 713/4, 712/6, 712/5, 712/10, 712/11, 712/4, 712/3, 712/8, 712/1, 711, 323, 322, 320, 319, 318, 313, 316, 312, 311, 310, 309, 308, u k.o. Podrvanj, gdje granica završava na tromeđi naselja Podčudnič, Zastenice i Soboli.

Granica naselja između naselja Buzdohanj i naselja Čavle korigira se, tako da započinje u tromeđi naselja Buzdohanj, Mavrinci i Čavle, ide sjeverozapadno granicama katastarskih čestica 7970, 7971, 7973, 7974, 9074-dio, 7211, 7998, 7997, 8000, 8001, 8002, 8034, 8033, 8032, 8029, 8025, 8024, 8018, 8020, 9063/2-dio, 7089, 7090, 7091, 7093, 7094, 7095, 7102, 9069/1, 6792, 6796/1, 6796/2, 6797/ 1, 6786, 6798/4, 6799/3, 6799/2, 6804/4, 6804/1, 6804/6, 6804/5, 6807/2, 6808/1, 6808/3, 6808/2, u k.o. Cernik- Čavle, nastavlja sjeverozapadno granicom katastarske čestice 3911/1, u k.o. Podrvanj, gdje granica završava na tromeđi naselja Buzdohanj, Podrvanj i Čavle.

Granica naselja između naselja Čavle i naselja Cernik korigira se, tako da započinje u tromeđi naselja Čavle, Mavrinci i Cernik, ide sjeverozapadno granicama katastarskih čestica 9074-dio, 7230/1, 7226, 7224, 9075-dio, 7199/2, 7197/1, 7196/1, 7195/1, 7192/1, 7189/3, 6725, 6723, 6721/1, 6717/1, 6716/2, 6742/3, 6742/2, 9074-dio, 6480, 6478, 6477, 6476, 6475, 6474, 6473, 9073-dio, 6507, 6505, 6504, 6503, 6508-dio, 6516, 6518/2, 6518/1, 6509, 6217, 6220, 9072/1, 6137, 6138, 6139, 6141/1, 9062/1-dio, 6145, 6156/1, 6146, 3566/1, 3449, 3566/1, 3458/4, 3458/1, 3458/2, 3566/1, 3567, u k.o. Cernik-Čavle, gdje granica završava na tromeđi naselja Čavle, Soboli i Cernik.

Granica naselja između naselja Podčudnič i naselja Podrvanj korigira se, tako da započinje u tromeđi naselja Čavle, Podrvanj i Podčudnič, ide sjeverozapadno granicama katastarskih čestica 3613-dio, 3645, 3643, 3642, 3641, 3640, 3636, 3628, 3627, 3550/1, 3555, 3548, 3546, 3545, 3544, 3542, 3555, 3541, 3540, 3961, 3184, 3185, 3187, 3188, 3189, 3190, 3192, 3193, 3959-dio, 3337, 3336, 3335, 3326-dio, 3261, 3262, 3263, 3264, 3301, 3299, 3300, 3296, 3295, 3294, 3292, 3291, 3289, 3288/2, 3288/1, 3287, 3306-dio, u k.o. Podrvanj, nastavlja sjeverozapadno granicama katastarskih čestica 7309/4, 1857/1, 1856, 1853/2, 1853/1, 1852, 1850, 1849/1, 1848/1, 1846/1, 1845/1, 1833, 1831, 1832, 1804, 1812/5, 1812/4, 1780/1, 1779/2, 1778/2, 1715, u k.o. Grobnik, gdje granica završava na tromeđi naselja Zastenice, Podrvanj i Podčudnič.

Članak 2.

Izmjene granica naselja u članku 1. ove Odluke prikazane su i u grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ostali članci u Odluci o izmjeni granica naselja na području Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 35/11) ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu Odluke o izmjeni granica naselja na području Općine Čavle.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj.: 2170-03-12-01-11

Čavle, 4. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=802&mjesto=10008&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr