SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
GRAD VRBOVSKO
21

21.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), stavka 3. članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 20. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vrbovskog za 2004. godinu (»Službene novine« broj 35/03) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 28. srpnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju jamstva Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za uredan povrat kredita odobrenog Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije za nabavu
navalnog vatrogasnog vozila

Članak 1.

Grad Vrbovsko daje solidarno jamstvo za uredan povrat kredita vjerovniku Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a za kreditno zaduženje Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, Krešimirova 38, Rijeka s osnova Ugovora o dugoročnom kreditu, za kredit u iznosu od 135.501,00 EUR s rokom otplate od 5 godina u 60 mjesečnih rata s kamatnom stopom tromjesečni EURIBOR +1,60 p.p., za nabavu navalnog vatrogasnog vozila za Vatrogasnu zajednicu Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Grad Vrbovsko kao jamac platac neopozivo se obvezuje da će na prvi poziv vjerovnika Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka i bez odgađanja u cijelosti podmiriti sve obveze glavnog dužnika, Vatrogasne zajednice Primorsko- goranske županije koje proizlaze iz Ugovora o kreditu.

Članak 3.

Grad Vrbovsko obvezuje se da će za osiguranje potraživanja Vjerovnika Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka predati:

- jednu vlastitu bianco mjenicu koja će biti pohranjena kod Vjerovnika tijekom važenja Ugovora o solidarnim jamstvu i Ugovora o kreditu,

- izjavu u smislu članka 183. Ovršnog zakona.

Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovskog, Anton Mance, prof. da u ime Grada Vrbovskog u skladu s uvjetima iz ove Odluke potpiše Ugovor o solidarnom jamstvu sa Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 450-04/04-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/04-01-1

Vrbovsko, 28. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr