SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD VRBOVSKO

25.

Na temelju članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 - ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09,31/09 i 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 20. rujna 2012. godine donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VRBOVSKOG
ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2013. I 2014. GODINU, ZA RAZDOBLJE
OD 1. 1. 2012. DO 30. 6. 2012. GODINE

I. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

U razdoblju od 1. 1.-30. 6. 2012. godine ostvareni su slijedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/izdataka:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 3.

Grad Vrbovsko se je u 2009. godini zadužio kod Erste & Steiermarkische bank d.d. na iznos od 3.000.000,00 kn.

Tijekom 2009. godine otplaćeno je 500.000,00 kn glavnice te 262.205,11 kn kamata, u 2010. godini otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 101.482,21 kn kamata, u 2011. godini otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice i 64.361,18 kn kamata, a u prvih 6 mjeseci 2012. godine otplaćeno je 300.000,00 kn glavnice te 36.892,48 kn kamata. Ukupno je sa 30.06.2012. otplaćeno 2.000.000,00 kn glavnice.

Ugovorom o zajmu sklopljen je rok otplate od 5 godina (60 mjeseci) sa mogućnošću prijevremene otplate zajma. Navedena sredstva su namjenska i utrošila su se za kupnju zemljišta za poduzetničku zonu Vrbovsko u cijelosti.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 4.

S pozicije tekuće pričuve utrošena su slijedeća sredstva:

- DVD Vrbovsko Monografija 120 godina

DVD-a Vrbovsko 4.800,00

- Slikovnica za djecu u prometu 200,00

- Brošura »Alkohol i mladi« 4.920,00

- Udruga za zaštitu obitelji 1.000,00

- HZZ za sajam poslova 500,00

- Osn. Škola za sufinanciranje troškova

snimanja pjesme autora Zlatka Barabe 3.500,00

- Pomoć za film »Vukovar« 1.000,00

- Gerard d.o.o., za jelovu građu, pomoć za

Milorad Vučinić 4.930,32

- Društvo Josip Broz Tito za knjigu 500,00

- Udruga zviždač 500,00

- Crkvena općina Moravice 3.500,00

- DVD Vrbovsko pomoć za putne troškove 3.200,00

- DVD Lukovdol pomoć za popravak

Vatrogasnog vozila 5.000,00

- NK Željezničar, pomoć za nogometni turnir 700,00


UKUPNO: 34.250,32 kn

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Članak 5.

Tijekom prvih šest mjeseci 2012. godine Grad Vrbovsko nije davao jamstva ni suglasnosti.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2012 i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 20. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić dipl. ing., v.r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr