SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
OPĆINA SKRAD
33

31.

Na temelju članka 11. stavak 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/03 i 94/01) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 15. listopada 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa
za Općinu Skrad

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju trgovačka društva u kojima Općina Skrad ima udjela, a koja su od posebnog interesa za Općinu Skrad.

Članak 2.

Trgovačka društva od posebnog interesa za Općinu Skrad su:

1. »KOMUNALAC« d.o.o. Delnice, Supilova 173

2. Poduzetnički inkubator »PINS« d.o.o. Skrad, Josipa Blaževića-Blaža 8a.

Članak 3.

U trgovačkim društvima iz prethodnog članka, dužnosnici Općine Skrad funkciju članova nadzornih odbora obnašaju bez prava na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-01/11

Ur. broj: 2112/04-04-01-01

Skrad, 18. listopada 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=103&mjesto=51311&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr