SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 23. Srijeda, 16. lipnja 2010.
GRAD BAKAR

28.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o plaći i drugim pravima gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te druga prava iz radnog odnosa za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno.

Članak 2.

Plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 4.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

- za obračun plaće gradonačelnika 4,55

- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika 3,00

Članak 5.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim propisima o radu te s općim aktima Grada Bakra, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, ako zakonom nije drugačije propisano.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava iz radnog odnosa za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-10-6

Bakar, 11. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr