SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
OPĆINA MRKOPALJ

8.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 11. rujna 2012. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2012. GOD.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Obračun proračuna Općine Mrkopalj za I-VI 2012. godinu sadrži:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, a rashodi i izdaci prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja utvrđuje se u Posebnom djelu obračuna Proračuna.

OSTVARENJE PRORAČUNA
OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

OSTVARENJE PRORAČUNA
OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

OSTVARENJE PRORAČUNA
POSEBNI DIO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-04/12-01/01

Ur.broj: 2112-05-02-12-3

Mrkopalj, 11. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=798&mjesto=51315&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr