SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
OPĆINA SKRAD
33

30.

Na temelju članka 6. stavak 2. Odluke o grobljima Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/99) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 15. listopada 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama za korištenje i održavanje groblja
u Divjakama

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osiguranje financijskih sredstava za provođenje Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i Odluke o grobljima Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/99) na groblju u Divjakama.

Članak 2.

Za korištenje novog grobnog mjesta plaća se jednokratna naknada koja iznosi:

1. za jednostruko grobno mjesto1.500,00 kn

2. za dvostruko grobno mjesto1.950,00 kn.

Članak 3.

Godišnja naknada (grobarina) za održavanje groblja iznosi:

1. za jednostruko grobno mjesto 40,00 kn

2. za dvostruko grobno mjesto60,00 kn

3. za trostruko grobno mjesto90,00 kn.

Članak 4.

Prihodi ostvareni naknadama iz članka 2. i 3. ove Odluke mogu se koristiti isključivo za financiranje uređenja, održavanja i upravljanja grobljem Divjake.

Članak 5.

Vrijeme korištenja trajnog grobnog mjesta, za koje je podmirena jednokratna naknada, nije ograničeno ako se za to korištenje uredno plaća godišnja naknada iz članka 3. ove Odluke.

Trajni grob za koji 5 godina nije plaćena godišnja naknada, a korisnik je nije podmirio niti nakon upozorenja, smatrat će se napuštenim. Time je dotadašnjem korisniku prestalo pravo da ga i dalje koristi, a prekop se takvoga groba može izvršiti ako je od posljednjega ukopa prošlo više od 15 godina.

U sredstvima javnoga priopćavanja mora se dati obavijest o napuštenim grobovima kojom će uprava groblja odrediti i rok u kome se korisnik napuštenog groba mora javiti.

Između objave obavijesti iz stavka 3. ovog članka i dodjele grobnog mjesta drugom korisniku ne može proći manje od 6 mjeseci.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 363-06/04-01/10

Ur. broj: 2112/04-04-01-01

Skrad, 18. listopada 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=103&mjesto=51311&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr