SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

102.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 8. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine broj 40/ 08 i 44/08), članka 28. točke 17. alineje 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj dana 13. rujna 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 21/08, 4/09, 39/09 i 14/12), u članku 2. točke 9. i 11. mijenjaju se i glase:

»9. doc. dr. sc. Đulija Malatestinić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, članica

11. Gerhard Lempl, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam.«

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke mr. sc. Ivo Afrić razrješuje se dužnosti člana Stožera.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-35

Rijeka, 13. rujna 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=798&mjesto=00001&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr