SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 33. Petak, 31. kolovoza 2012.
OPĆINA DOBRINJ

49.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 14. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županje« broj 23/12) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj

1. Općina Dobrinj prodat će nekretninu, u naravi zemljište u vlasništvu Općine Dobrinj, označeno kao dio z.č. 7243/3, površine 107 m2, sukladno kopiji priloga plana od 15. veljače 2011. godine, upisano u z.k.ul. 2950 k.o. Soline, radi formiranja građevinske parcele u naselju Žestilac, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 46.880,00 kn.

2. Odabranim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 03. srpnja 2012. godine, utvrđuju se Stanislav i Ljubica Kralj iz Slovenije, Ivančna Gorica, Fužina 13.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 021-05/12-29/21

Ur. broj: 2142-04-01-12-9

Dobrinj, 24. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr