SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 33. Petak, 31. kolovoza 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

42.

Na temelju članka 22. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/12) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl. ing., dana 31. kolovoza 2012. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi ( Službene novine Primorsko-goranske županije broj 34/01, 01/02, 10/03, 24/03, 34/ 03, 38/06, 5/07 i 5/11 ) u članku 9. stavku 2. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. pravo učenika srednjih škola na sufinanciranje javnog prijevoza.«

Članak 2.

U članku 10. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Pravo učenika srednjih škola na sufinanciranje javnog prijevoza,«

Članak 3.

U Glavi IV. Prava iz socijalne skrbi, Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. PRAVO NA SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Članak 24.

Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola (najduža relacija Novi Vinodolski- Rijeka) imaju djeca čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet.

Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza imaju svi učenici u obitelji.

Članak 25.

Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza imaju učenici od 75% cijene mjesečne učeničke karte za autobus (a koja iznosi najviše do visine mjesečnog limita za jedinicu područne (regionalne) samouprave prema utvrđenoj formuli) u skladu sa Odlukom Vlade RH (»Narodne novine« Republike Hrvatske 97/12), a do pune cijene mjesečne učeničke karte za autobus.

U cijeni mjesečne učeničke karte može sudjelovati i javni prijevoznik, ovisno o postotku.

Gradonačelnik donosi odluku o sufinanciranju za razdoblja u skladu sa donošenjem odluka Vlade RH.

Učenici koji su smješteni u učeničkim domovima koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja ostvaraju pravo na vikend karte s obzirom da isti ne ostvaruju pravo na sufinanciranje temeljem Odluke Vlade RH.

Članak 26.

Revizija korisnika vršit će se početkom svake školske godine.

Članak 26a.

Odluku o sufinaciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike i redovne studente koji isto ne ostvaruju po osnovu socijalnih prava, donosi gradonačelnik, za svaku školsku/akademsku godinu ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/06-01/10

Ur. broj: 2107/02-04-12-16

Novi Vinodolski, 31. kolovoza 2012.

GRADONAČELNIK

Oleg Butković, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=796&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr