SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
OPĆINA MATULJI
19

19.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i članka 46. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko poglavarstvo Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 05. listopada 2004. godine, donosi

O D L U K U
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se BISERKA GADŽO, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Matulji.

Pismeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu Općine Matulji, Matulji, Trg m. Tita 11 ili se može dostaviti neposredno u pisarnici Općine na istoj adresi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 008-01/04-01/6

Ur. broj: 2156-04/04-04

Matulji, 1. listopada 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog poglavarstva

Radivoj Marmilić, dipl. oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=103&mjesto=51211&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr