SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 29. Petak, 27. srpnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

42.

Na temelju članka 13., stavka 1. i 7. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj 24. srpnja 2012 godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju ažurirane Procjene ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj i Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj

Članak 1.

Usvaja se ažurirana Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj, koji čine sastavni dio ovog Zaključka i neće se objavljivati u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-29/20

Ur. broj: 2142-04-01-12-4

Dobrinj, 24. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr