SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 29. Petak, 27. srpnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

30.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 31. i 92 Statuta Općine Dobrinj i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj 24. srpnja 2012. godine, donosi

I. IZMJENE
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj za 2011. godinu, procijenjena vrijednost programa i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini na području Općine Dobrinj financirat će se gradnja sljedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

a.) Opskrba pitkom vodom

-kapitalni projekt K101303 Koncepcija
razvoja vodoopskrbe 2.250.000,00 kn

-kapitalni projekt K101301
Izgradnja vodovoda 700.000,00 kn

-izgradnja dijela mjesnih vodovodnih mreža

b.) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 300.000,00 kn

-kapitalni projekt K101302 Izgradnja
kanalizacije - Dobrinj

UKUPNO 3.330.000,00 kn

Godišnji Plan financirat će se iz sredstava naknade za razvoj za 2011 i 2012. godinu »Ponikve« d.o.o. Krk u iznosu od 700.000,00 kn i Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu od:

- naknada za priključak 1.185.400,00 kn

- vodni doprinos 75.000,00 kn

- ostali prihodi proračuna 1.369.600,00 kn

UKUPNO 3.330.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur. broj: 2142-05-05-12-30

Dobrinj, 24. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr