SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 29. Petak, 27. srpnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

22.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 18. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih
površina za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/11, 18/11), u članku 20. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. potvrdu da ne postoje nepodmirene obveze:

. prema RH (potvrda, odnosno rješenje o odgodi ili o obročnoj otplati plaćanja dospjelog duga izdani od Porezne uprave),

. prema Općini Baška,

. prema komunalnom društvu u vlasništvu Općine Baška,

neovisno o osnovi.«

Članak 2.

U članku 21. točka 5. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/5

Ur. broj: 2142-03-01-12-5

Baška, 18. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr