SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
GRAD BAKAR
29

28.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 23. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 45. sjednici održanoj 11. listopada 2004.g. donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2004. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2004.godinu:

. Javne površine

. Nerazvrstane ceste

. Javna rasvjeta

. Opskrba pitkom vodom

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

. Groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata st.1.ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

1. Uređenje javne površine iza Doma kulture Škrljevo.

Vrijednost: 35.000,00 kn

2. Popločavanje platoa oko »jarbola« uz spomenik na Solnicama - Hreljin.

Vrijednost: 30.000,00 kn

3. Uređenje rive u Bakru od Malenice do Masarykove obale (izrada projektne dokumentacije).

Vrijednost: 100.000,00 kn

4. Uređenje rive iza hotela »Jadran« u Bakru (pomorsko dobro u nadležnosti Grada Bakra)

Vrijednost: 250.000,00 kn

5. Nastavak izgradnje višenamjenskog igrališta u Praputnjaku.

Vrijednost: 120.000,00 kn

6. Uređenje parkirališta iza zgrade Mjesnog odbora u Krasici.

Vrijednost: 230.000,00 kn

7. Uređenje površine za postavu Eko otoka u Zlobinu

Vrijednost: 60.000,00 kn

8. Uređenje školskog igrališta na Krasici

Vrijednost: 120.000,00 kn

SVEUKUPNO: =945.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 600.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Bakra, te 345.000,00 kn iz drugih sredstava proračuna Grada Bakra.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 3.

1. Izgradnja ogradnih zidova uz cestu od raskršća za Škrljevo do Doma kulture Kukuljanovo.

Vrijednost: 120.000,00 kn.

2. Izrada projektne dokumentacije za autobusno okretište Podola na Kukuljanovu

Vrijednost: 45.000,00 kn

3. Asfaltiranje postojećih makadamskih nerazvrstanih cesta u Škrljevu (Kukurin), Krasica kod kbr. 43 E, Ružić selo kod kbr 6, Hreljin kod kbr 249, Kukuljanovo kbr. 179-181, Ravničina Kukuljanovo

Vrijednost: 580.000,00 kn

4. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju okretišta autobusa Kalvarija Hreljin

Vrijednost: 25.000,00 kn.

5. Izrada projektne dokumentacije, geodetske snimke i otkup zemljišta za izgradnju ceste za novo naselje - Klanac - Bakar.

Vrijednost: 100.000,00 kn

6. Izgradnja nogostupa od skretanja za Jelovku do centra.

Vrijednost: 200.000,00 kn

7. Izrada idejnog rješenja skretanja za Zamiščiće - Krasica

Vrijednost: 20.000,00 kn

8. Izgradnja prilazne ceste do Slobodne zone Kukuljanovo u R 27 (sabirna cesta za platoe B5.1 i B.6.1)

Vrijednost radova 2.140.000,00 kn

9. Zemljani radovi na izgradnji prilazne ceste platou E u R-27

Vrijednost radova: 985.000,00 kn

10. Izgradnja nerazvrstane ceste na platou F 1 u R-27

10.1. imovinsko - pravna priprema, otkup zemljišta

Vrijednost: 800.000,00 kn

10.2. izrada projektne dokumentacije

Vrijednost 330.000,00 kn

11. Izgradnja prilazne ceste do platoa A1 u R-27

Vrijednost: 1.135.000,00 kn

12. Izgradnja sabirne ceste za plato B 2.4. i toplanu

Vrijednost 1.275.000,00 kn

SVEUKUPNO: =7.755.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.500.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Bakra, 255.000,00 kn iz drugih sredstava Proračuna Grada Bakra, 3.000.000,00 kn kreditnog zaduženja Industrijske zone d.o.o. Bakar i 2.000.000,00 kn bespovratnih sredstava potpore Fonda za razvoj i zapošljavanje

IV. JAVNA RASVJETA

Članak 4.

Proširenje javne rasvjete na cijelom području Grada Bakra:

1. Hreljin , Ružić selo 188

Vrijednost: 800,00 kn

2. Hreljin 44 A, Meja Gaj 207 B i Ružić selo 166

Vrijednost. 4.500,00 kn

3. Škrljevo 112

Vrijednost: 900,00 kn

4. Škrljevo 160

Vrijednost: 900,00 kn

5. Hreljin, Plase

Vrijednost: 2.000,00 kn

6. Hreljin, Hreljin 292

Vrijednost: 2.000,00

7. Praputnjak, Dolac

Vrijednost: 900,00 kn

8. Ponikve 13

Vrijednost: 900,00 kn

9. Kukuljanovo - put za Vojskovo

Vrijednost: 900,00 kn

10. Krasica 285

Vrijednost: 900,00 kn

11. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju J.R. Bakar - Klanac

Vrijednost: 30.000,00

SVEUKUPNO 44.700,00 kn

Financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 44.700,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

Članak 5

1. Izgradnja sanitarno-tehnološkog i protupožarnog vodovoda za platoe B5.1 i B.6.1

Vrijednost: 893.500,00 kn

2. I. faza izgradnje sanitarno-tehnološkog i protupožarnog vodovoda za plato E u R-27

Vrijednost: 542.500,00 kn

3. Izgradnja sanitarno-tehnološkog i protupožarnog vodovoda za plato B 2.4. i toplanu

Vrijednost: 564.000.00 kn

SVEUKUPNO: 2.000.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.000.000,00 kn kreditnog zaduženja Industrijske zone d.o.o. Bakar, 1.000.000,00 kn bespovratnih sredstava potpore Fonda za razvoj i zapošljavanje.

VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

Članak 6.

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnja oborinske kanalizacije Bakar - nova cesta Klanac

Vrijednost: 20.000,00 kn

2. Rješavanje oborinske odvodnje s javnih površina Krasica (od Jeloke do centra),

Vrijednost: 200.000,00 kn

3. Izrada projektne dokumentacije za rješavanje odvodnje oborinske vode na lokacijama Kukuljanovo kod crkve, Škrljevo kod Doma kulture i Krasica (Jeloka)

Vrijednost: 24.000,00 kn

4. Izgradnja oborinske kanalizacije u Kukuljanovu kod crkve

Vrijednost: 200.000,00 kn

5. Spoj kanalizacije radnih zona R-29 i R-27; izrada projektne dokumentacije

Vrijednost: 175.900,00 kn

6. Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije za platoe B5.1 i B.6.1

Vrijednost: 1.267.000,00 kn

7. I. faza izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije za plato E u R-27

Vrijednost: 755.100,00 kn

8. Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije za plato A.1. u R-27

Vrijednost: 1.057.000,00 kn

9.Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije za plato B 2.4. i toplanu

Vrijednost: 745.000,00 kn

SVEUKUPNO: 4.444.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 444.000,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Bakra, 2.000.000,00 kn kreditnog zaduženja Industrijske zone d.o.o. Bakar, 2.000.000,00 kn bespovratnih sredstava potpore Fonda za razvoj.

VII. IZGRADNJA GROBLJA

Članak 7.

1. Uređenje centralnog križa i parkirališta - groblje Hreljin

Vrijednost: 200.000,00 kn

2. Izgradnja rasvjete na groblju Kukuljanovo i sanacija ulaznog portala.

Vrijednost: 80.000,00 kn

3. Oblaganje pretinaca za urne na gradskom groblju Bakar, sanacija ulaznog portala

Vrijednost: 180.000,00 kn

4. Uređenje zajedničke grobnice na groblju Krasica

Vrijednost: 16.000,00 kn

5. Izgradnja ogradnog zida na groblju Krasica

Vrijednost: 100.000,00 kn

SVEUKUPNO: 576.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 355.300,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra, 220.700,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2004. g. prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za razdoblje od 1. siječnja 2002. godine do 31. prosinca 2005. godine objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 6/02.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-04-15

Bakar, 14. listopada 2004.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Bakra
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr