SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
GRAD BAKAR
29

25.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 22. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 45. sjednici održanoj 11. listopada 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 17/03), u daljnjem tekstu Odluke:

- u članku 1., alineja 3. briše se;

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. alineja 3. i 4. brišu se.

Članak 3.

Glava V. i VI. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-04-14

Bakar, 14. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr