SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
GRAD BAKAR
29

24.

Temeljem članka 15. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 45. sjednici održanoj 11. listopada 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove
pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar«

Članak 1.

Za privremenog ravnatelja Javne ustanove »Gradska knjižnica Bakar« imenuje se profesorica Dolores Mikeli - Paro iz KRASICE - Krasica 150.

Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada Javne ustanove »Gradska knjižnica Bakar«, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u Sudski registar javnih ustanova.

Članak 2.

Dolores Mikeli - Paro dužnost će privremenog ravnatelja obnašati do imenovanja ravnatelja Javne ustanove »Gradska knjižnica Bakar«.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupit će na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-04-12

Bakar, 14. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr