SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
OPĆINA PUNAT
25

24.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Općinsko Vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 30. rujna 2004. donosi

I. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima
s područja Općine Punat

Članak 1.

Članak 4. točka 3. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 25/03) dopunjuje se na način da se iza riječi »godinu« dodaje: u istoj školi ili na istom učilištu.

Članak 2.

Članak 6a) mijenja se i glasi:

»Dodjela stipendija obavlja se na temelju sljedećih elemenata:

a) uspjeh u školovanju

Prosjek ocjena na visokom učilištu: bodovi

3,00-3,30 10

3,31-3,50 11

3,51-3,70 12

3,71-4,00 13

4,01-4,30 14

4,31-4,50 15

4,51-4,70 18

4,71-5,00 22

Prosjek ocjena u srednjoj školi:

4,00-4,15 13

4,16-4,25 14

4,26-4,35 15

4,36-4,45 16

4,46-4,50 19

4,51-4,60 20

4,61-4,70 21

4,71-4,80 22

4,81-4,90 23

4,91-4,99 24

5,00 29

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/18

Ur. broj: 2142-02-01-04-4

Punat, 30. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća

Slavko Žic, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=51521&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr