SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
OPĆINA LOVRAN

17.

Na temelju članka 35., stavak 2., Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« RH 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/ 08., 38/09. i 90/10.) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 34. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2012. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o dopuni Odluke o raspolaganju imovinom
u vlasništvu Općine Lovran

Članak 1.

Dopunjuje se Odluka o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ 30/09 i 20/ 11) na način da se u članku 17., stavak 1., iza riječi »prodaje« dodaju riječi »poslovnog prostora i«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/12-01/06

Ur. broj: 2156/02-01-12-3

Lovran, 12. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Lovran

Đurđica Tancabel, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=51415&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr