SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
OPĆINA JELENJE
9

8.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 21. rujna 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2004. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu realizirat će se u ukupnom iznosu od 2.203.000,00 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka, detaljno su iskazani u tabeli 1, koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01

Ur. broj: 2170-04-04

Dražice, 21. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

TABELA 1.

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2004. GODINU

- u kn -


I. IZVORI SREDSTAVA PROGRAMA


1. Komunalni doprinos 90.000,00

2. Prijenos sredstava iz 2003. god. 961.501,00

3. Sredstva proračuna 1.151.499,00

UKUPNI PRIHODI: 2.203.000,00


II. NAMJENA SREDSTAVA PROGRAMA


1. Održavanje nerazvrstanih cesta 600.000,00

2. Gradnja cesta 1.353.000,00

3. Ulaganje u novu javnu rasvjetu 150.000,00

4. Groblje 100.000,00

UKUPNI RASHODI: 2.203.000,00

7.

Temeljem odredbi članka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 21. rujna 2004. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Jelenje za 2004. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=51218&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr