SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

35.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl. ing. donosi dana 16. srpnja 2012. godine sljedeće

IZMJENE
PLANA PRIJAMA U SLUŽBU
U UPRAVNA TIJELA
GRADA NOVOG VINODOLSKOG
ZA 2012. GODINU

I.

U Planu prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 3/12 i 8/12) u točki II. alineja 1. mijenja se i glasi:

» - Uredu Grada predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno 5 radnih mjesta te se ne planira prijam službenika na neodređeno. U Ured Grada planira se prijam vježbenika na određeno vrijeme - 1 ( jedan ) vježbenik sa visokom stručnom spremom, ekonomski smjer.«

II.

U točki II. alineja 4. mijenja se i glasi:

»Upravnom odjelu za financije predviđeno ukupno 6 radnih mjesta, a popunjeno 6 radnih mjesta. U Upravnom odjelu za financije planira se prijam vježbenika na određeno vrijeme - 12 mjeseci - na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011 i 2012. godinu -1 (jedan) vježbenik sa visokom stručnom spremom, ekonomski smjer.«

III.

Izmjene Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/11-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-12-6

Novi Vinodolski, 16. srpnja 2012.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=51250&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr