SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

43.

Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 27/10) članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavnja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Malog Lošinja, imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Malog Lošinja imenuju se:

1.Živko Zuber, član Gradskog vijeća, za zapovjednika Zapovjedništva,

2.Renata Žugić, potpredsjednica Gradskog vijeća, ravnateljica »Lječilišta Veli Lošinj«, za načelnicu Zapovjedništva,

3.Nada Mužić, ravnateljica Gradske organizacije Crvenog križa za operativca Zapovjedništva,

4.Ružica Baumgarten, pročelnica Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom, za članicu Zapovjedništva,

5.Marinko Gazilj, viši stručni suradnik iz Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja, za člana Zapovjedništva,

6.Ružica Jurčević, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Mali Lošinj, za članicu Zapovjedništva,

7.Zoran Tomić, Lučki kapetan Lučke ispostave Mali Lošinj, za člana Zapovjedništva,

8.Danka Grizelj, dr. med, voditeljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Ispostave Mali Lošinj, za članicu Zapovjedništva,

9.Milan Rukavina, predstavnik poduzeća »Vodovod i Čistoća« d.o.o. Cres-Lošinj, za člana Zapovjedništva.

Članak 3.

Admnistrativno-tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/12-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 18. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=10005&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr