SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

85.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) te na prijedlog pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije, donio je dana 9. srpnja 2012. godine, slijedeće

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije
za 2012. godinu

I.

Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije, donio je dana 27. veljače 2012. godine Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko- goranske županije za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/12).

II.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ove Izmjene i dopune Plana pod rednim brojem 1. Ured Županije, u rubrici »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, u stupcu VSS i u rubrici »Ukupno planiranih popuna« dodaje se broj »2«.

Pod rednim brojem 9. Upravni odjel razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u rubrici »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, u stupcu VSS i u rubrici »Ukupno planiranih popuna« dodaje se broj »1«.

Temeljem dopuna iz stavka 1 i stavka 2. ove točke u rubrici »Ukupno planiranih popuna« pod »Ukupno« broj »3« zamjenjuje se brojem »6«.

III.

Mijenjaju se podaci o stanju popunjenosti radnih mjesta na način da se prikazuje stanje popunjenosti na dan 6. 7. 2012. godine, te se mijenja broj sistematiziranih radnih mjesta u Uredu Županije sa dosadašnjih »25« na »26«, i s tim u svezi mijenja se broj sistematiziranih radnih mjesta sa 220 na 221.

IV.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2012. godinu, primjenjuje se od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/12-01/28

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-12-23

Rijeka, 9. srpnja 2012.

Obnašatelj dužnosti Župana
Zamjenik Župana
Prof. dr. sc. Vidoje Vujić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=790&mjesto=00001&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr