SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

33.

Na temelju članka 100. stavak 7. i članka 102.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11 i 90/11), članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/ 12) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 27. sjednici održanoj dana 4. 7. 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja
MARINA sa izmjenama i dopunama grafičkih dijelova

Članak 1.

Odlukom o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja MARINA sa izmjenama i dopunama grafičkih dijelova Detaljnog plana uređenja MARINA (u daljnjem tekstu: Odluka) proširuje se obuhvat zahvata kod primarnog lukobrana i proširenjem obuhvata mijenjaju i dopunjuju grafički dijelovi odnosno kartografski prikazi Detaljnog plana uređenja MARINA (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/00 i 12/07) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju sljedeći grafički odnosno kartografski prikazi Plana:

2.1.Kartografski prikaz br. 1 - DETALJNA NAMJENA POVRŠINA,

2.2.Kartografski prikaz br. 2.1. - IDEJNO PROMETNO RJEŠENJE,

2.3.Kartografski prikaz br. 3 - UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA,

2.4.Kartografski prikaz br. 4 - UVJETI GRADNJE.

Članak 3.

Izmijenjeni i dopunjeni kartografski prikazi iz članka 2. ove Odluke postaju sastavni dijelovi Plana, ali nisu predmetom objave.

Članak 4.

Izmijenjeni i dopunjeni kartografski prikazi iz članka 2. ove Odluke izrađeni su u šest (6) izvornika i ovjereni pečatom Grada Novi Vinodolski i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Jedan primjerak izvornika čuva se u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski, jedan primjerak u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, jedan primjerak u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije, jedan u Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, jedan u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i jedan u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 4. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=51250&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr