SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

37.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 31/09) i točke 4.1.2. Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetnišva u gradu Malom Lošinju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 08 i 24/11) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 2. srpnja 2012. godine, donio je sljedeće

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora
za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo

Članak 1.

U Pravilniku o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo (»Službene novine PGŽ« broj 9/2012) iza članka 4. dodaje se članak 4a koji glasi:

»Poticajne mjere iz članka 4. ovoga Pravilnika smatraju se potporama male vrijednosti.

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je Gradu Malom Lošinju dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o vrsti i razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Ukoliko se naknadno uspostavi da je poduzetnik zajedno sa svim ostalim potporama male vrijednosti primio iznos koji prelazi najviše dopuštenu gornju granicu potpora male vrijednosti (200.000,00 eura, odnosno 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti), obvezan je izvršiti povrat cjelokupne potpore, kako je to propisano člankom 2. stavak 2. Odluke o potporama male vrijednosti.«

Članak 2.

U članku 13. Pravilnika dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Ovaj Pravilnika vrijedi do 31. prosinca 2013. do dana važenja Odluke o potporama male vrijednosti.

Odredbe iz članka 4. i članka 10. ovog Pravilnika koje se odnose poticanje poljoprivrednika vrijede do dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 300-01/12-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-12-3

Mali Lošinj, 2. srpnja 2012.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=10005&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr