SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

79.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 39/08), članku 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije za plažu turističkog naselja Zagori u Novom Vinodolskom (»Službene novine« PGŽ broj 27/08) i članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽbroj 26/09), Županjska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti tvrtki »Hoteli Novi« d.o.o.
na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži turističkog naselja Zagori, Grad Novi Vinodolski

Članak 1.

Daje se suglasnost tvrtki »Hoteli Novi« d.o.o., Kralja Tomislava 4, 51 250 Novi Vinodolski, OIB 22170158094, da kao Ovlaštenik koncesije na plaži turističkog naselja Zagori u Gradu Novom Vinodolskom temeljem Odluke o davanju koncesije za plažu turističkog naselja Zagori u Novom Vinodolskom (»Službene novine« broj 27/08) sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dodijeli na obavljanje trgovačkom društvu »Novi Sport« d.o.o., Burićeva 19, Šmrika, i to:

. iznajmljivanje sredstava - 10 bicikli, 6 pedalina i 2 gumenjaka

. zabava za djecu - 1 komad

. ugostiteljske usluge - 1 komad

. iznajmljivanje igrališta za odbojku na pijesku - 1 komad

. iznajmljivanje morskih skutera - 4 komada

. usluga vožnje gliserom za vuču padobrana, skija i slično - 1 komad

Članak 2.

Trgovačkom društvu »Novi Sport« d.o.o. dopušta se gospodarsko korištenje sredstava iz članka 1. ove Odluke, a sve u skladu s Odlukom o davanju koncesije za plažu turističkog naselja Zagori u Novom Vinodolskom (»Službene novine« broj 27/08) i Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/07-02/26, URBROJ: 2170/1-11/9- 08-15 od 01. kolovoza 2008. godine) s napomenom da za djelatnosti, iz članka 1. ove Odluke koje prema svojoj naravi izlaze iz koncesioniranog područja potrebno je ishoditi dozvolu nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem području se daje koncesija (koncesijsko odobrenje).

Zadužuju se »Hoteli Novi« d.o.o. da primjerak ugovora koji će zaključiti s trgovačkim društvom »Novi Sport« d.o.o. dostave Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se do 31. prosinca 2012. godine.

Klasa: 021-04/12-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-20

Rijeka, 5. srpnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=00001&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr