SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

76.

Na temelju članka 53. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12 ), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini (»Narodne novine« broj 52/12), članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu, (»Narodne novine« broj 52/12), članka 28. točke 22. a u vezi s člankom 65.stavak 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 26/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, visini novčanog iznosa za podmirenje troškova i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se kriteriji i mjerila i način financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, visina novčanog iznosa za podmirenje troškova i utvrđuje raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini.

II.

Sredstava osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2012. godinu za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u visini od 1.612.150,00 kn, raspoređuju se temeljem sljedećih kriterija:

-zadovoljavanje što većeg broja korisnika pomoći za podmirenje troškova grijanja na drva;

-određivanje novčanog iznosa naknade troška sukladno visini sredstava minimalnog standarda i procijenjenog broja korisnika naknade.

III.

Korisniku pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se grije na drva, može se odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini od 850,00 kuna za 2012. godinu.

IV.

Pravo na novčanu pomoć iz točke III. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, a na temelju evidencija i dokumentacije koju vodi jedinica lokalne samouprave.

V.

Raspored sredstava iz točke II. Odluke izvršit će se jedinicama lokalne samouprave temeljem planiranog broja korisnika za 2012. godinu.

Mjerilo je broj korisnika iskazan u potrebama za 2011. godinu.

(Raspored sredstava sastavni je dio Odluke).

VI.

Jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za odobrenje pomoći za podmirenje troškova stanovanja Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske županije najkasnije do prosinca tekuće godine.

Na temelju zahtjeva Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb izvršit će doznaku odobrenih sredstava.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-14

Rijeka, 5. srpnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Odluka o kriterijima i mjerilima i način  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=00001&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr