SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 24. Utorak, 26. lipnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

16.

Temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članaka 8. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10), te članka 12. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/98), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. lipnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Baška
za 2012. godinu

I.

Javno priznanje - Godišnja nagrada Općine Baška za 2012. godinu, dodjeljuje se:

1. Judo klubu Krk - Sekcija Baška - za izniman doprinos popularizaciji juda i sporta uopće, kao zdravog načina života, prvenstveno među mladima, te vrsna postignuća na natjecanjima svih razina.

2. Mauriciju Hrabriću - za izniman doprinos u njegovanju načela lovačke etike i edukaciji mladih lovaca.

II.

Javno priznanje - nagrada Općine Baška za životno djelo, dodjeljuje se Antonu Juraniću - Pivcu - za izniman doprinos i unapređenju komunalnog standarda, samostalno i kroz dugogodišnji rad u mjesnom odboru Jurandvor, i očuvanju nematerijalne kulturne baštine bašćanskog područja, kroz godinama nesebično prenošenje ogromnog znanja i vještine u izvornom pjevanju (kanat) i tradicionalnom plesu (tanac) na mlađa pokoljenja.

III.

Javna priznanja Općine Baška čini povelja i umjetnička slika.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/12-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-5

Baška, 11. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr