SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 24. Utorak, 26. lipnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

15.

Temeljem članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), članaka 8. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. lipnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima i
nagradama Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/98), članak 10. mijenja se i glasi:

»Prijedloge za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Baška mogu podnijeti:

1.4 vijećnika Općinskog vijeća Općine Baška,

2.radna tijela Općinskog vijeća Općine Baška,

3.Općinski načelnik,

4.mjesni odbori,

5.Turistička zajednica Općine Baška,

6.registrirane udruge na području Općine Baška,

7.registrirane političke stranke na području Općine Baška,

8.najmanje 8 građana Općine Baška.

Prijedlozi se, u pisanom obliku, uz obrazloženje, dostavljaju Općinskom vijeću Općine Baška.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-6

Baška, 11. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr