SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD CRES
38

37.

Na temelju članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 82/04) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01 i 15/ 03), Gradsko vijeće Grada Cresa, na svojoj sjednici održanoj 24. rujna 2004. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 20/ 03 - pročišćeni tekst i 20/04) iza članka 5. dodaje se novi članak 5a koji glasi:

»Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanje građevina prema posebnom zakonu.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-1/22

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-3

Cres, 24. rujna 2004. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Pope, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=10002&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr