SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
GRAD VRBOVSKO

17.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 30. sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine, donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Vrbovskog za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Ovom I. izmjenom Programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012 .godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje I. izmjene programa u 2012. godine za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka I. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz slijedećih izvora prihoda:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Za ostvarenje izmjene programa ovlašćuje se Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. I. izmjene Programa.

Članak 5.

Ova Izmjena programa stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01-7

Ur. broj: 2193-01-01/12-01-1

Vrbovsko, 5. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

I. Izmjena Programa održavanja komunalne  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr