SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD CRES
38

35.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2004. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Cresu za razdoblje 2004. godine

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa za 2004. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

1.

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO


8.229.000,00

1.1.

Uređenje trga ispred župne crkve u Cresu

359.000,00

1.2.

Uređenje partera Trga Frane Petrića, Riva creskih kapetana i trga ispred palače Arsan

7.500.000,00

1.3.

Uređenje trga u Orlecu i Kalcića u Valunu

370.000,00

2.

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
UKUPNO


600.000,00

2.1.

Izgradnja prometnica radne zone Volnik u Cresu

100.000,00

2.2.

Izgradnja prometnica predjela Brajdi u Cresu

500.000,00

3.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
UKUPNO


510.000,00

3.1.

Izgradnja mreže javne rasvjete na predjelu Brajdi u Cresu

100.000,00

3.2.

Proširenje javne rasvjete obalne šetnice Lungomare sv. Mikule u Cresu

410.000,00

4.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM
UKUPNO


3.235.799,00

4.1

Rekonstrukcija vodovodne mreže na predjelu Grabar

76.000,00

4.2.

Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Martinšćica

2.617.452,00

4.3.

Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Valun

542.347,00

5.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU
I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
UKUPNO


5.490.209,00

5.1.

Izgradnja kanalizacijske mreže na predjelu Grabar u Cresu - III faza

124.000,00

5.2.

Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Martinšćica- I faza

4.654.210,00

5.3.

Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Valun - I faza

711.999,00

6.

ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
UKUPNO


2.000.000,00

6.1.

Sanacija odlagališta otpada

2.000.000,00

 

SVEUKUPNO 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

20.065.008,00

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1., 2. i 3. financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalnog doprinosa, proračuna Grada Cresa, potpora te drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Građenje objekata i uređaja iz članka 4., 5. i 6. financirat će se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, potpora i proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Realizacija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovim Programom stavlja se izvan snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za razdoblje od 2002. do 2005. godine (»Službene novine« broj 32/01, 24/02 i 13/04).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/7

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-3

U Cresu, 24. rujna 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Pope, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=10002&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr