SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

28.

Na temelju čl. 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 26. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o dopunama Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (»Službene novine PGŽ« broj 51/11), u daljnjem tekstu Odluka, u članku 7. stavku 5. iza riječi »vodne građevine«, stavlja se zarez i dodaje: »osim građevina koje se nalaze u vlasništvu pravnih osoba nad kojima je otvoren stečajni postupak i obustavljeno obavljanje djelatnosti stečajnog dužnika«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 3. Odluke iza riječi »građevinu koja se priključuje«, stavlja se zarez i dodaje: »osim građevina koje se nalaze u vlasništvu pravnih osoba nad kojima je otvoren stečajni postupak i obustavljeno obavljanje djelatnosti stečajnog dužnika«.

Članak 3.

U članku 23. stavku 3. iza riječi »članka 22. ove Odluke, stavlja se zarez i dodaje: »osim građevina koje se nalaze u vlasništvu pravnih osoba nad kojima je otvoren stečajni postupak i obustavljeno obavljanje djelatnosti stečajnog dužnika«.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/24

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 1. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=785&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr